Doğru Belgelendirme olarak, kontroller ve değerlendirme denetimi öncesinde, sırasında ve sonrasında hiçbir baskı, telkin ve tavsiyede bulunmayacağını, görev alan personelin kendi inisiyatifleri, bilgi birikimi ve deneyimleri kapsamında karar vermelerini, bu konudaki çalışmalarını bağımsız ve tarafsız

Device

olarak yürütecekleri bir ortam sağlamayı taahhüt eder.

Doğru Belgelendirme bünyesinde kontrol, ölçüm, test, denetim, muayene ve belgelendirme işlemlerini yürüten teknik ve idari her düzeydeki yönetici ve teknik personel tarafsızlığı ve bağımsızlığı etkileyecek hiçbir ilişkisinin olmadığını taahhüt eder.

Doğru Belgelendirme’nin yönetici ve personeli güven sağlayan muayene hizmetleri vermek için faaliyetlerinde konuya taraf olan tüm kesimlerden bağımsız hizmet vermeyi taahhüt eder.

Doğru Belgelendirme muayene hizmetleri faaliyetlerinde güvenin sağlanması ve sürdürülmesinde, aldığı kararları, uygunluğun (veya uygunsuzluğun) objektif delillere dayandığını ve bu kararların diğer çıkar sahiplerinin veya diğer tarafların etkilenmeyeceğini beyan eder.

Doğru Belgelendirme ve tüm çalışanları, muayene hizmetleri faaliyetleri ile ilgili olarak kararlarının ve doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyette bulunmaz.

Doğru Belgelendirme’nin hizmetlerine bütün ilgili taraflar eşit olarak erişebilir ve yararlanabilir.

Doğru Belgelendirme’nin  tarafsızlığını tehdit eden tüm unsurları tespit eder ve çıkar çatışması önleme analizleri yapar

Muayene hizmetleri sürecinde elde edilecek gizli kalması gereken tüm bilgilerin Doğru Belgelendirmedeki, teknik personel tarafından gizliliğinin sağlanacağını ve hiçbir suretle açıklanmayacağını taahhüt eder.