Boyler içindeki serpantinler ile suyu ısıtarak depolayan tank sistemleridir. Boylerler buhar kazanı,
sıcak su kazanı, güneş kollektörü, elektrikli ısıtıcılar veya ısı pompası gibi farklı ısı kaynaklarından sağlanan suyu depolamaya ihtiyaç duyulduğu zaman tercih edilen cihazlardır. Boyler tankları yılda 1 defa standartlara göre kontrol edilmelidir. Boylerler periyodik kontrollerinde hidrostatik test (veya tahribatsız muayene) dışında ekipmanın durumu (korozyon, deformasyon, kaynak dikişleri vb.), tesisat bağlantıları, termometrenin durumu, manometrenin durumu, emniyet ventili gibi kontroller de gerçekleştirilir ve güvenli çalışmaya engel oluşturacak uygunsuzluklar raporda belirtilir.

EKİPMAN
ADI
KONTROL PERİ-
YODU (AZAMİ
SÜRE)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
Boyler
ve
Akümülasyon
Tankı
Standartlarda
süre
belirtilmemişse
1 Yil
TS 736, TS ISO 1129,
TS EN 13445-5, standartlarında
belirtilen
kriterlere uygun olarak
yapılır.