Kazanlar, yakıtların yakılması (veya atık ısının kullanılması) yoluyla su veya yağın ısıtılması için kullanılan
ekipmanlardır.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre Kazanlar yılda bir defa standartlara
göre kontrol edilir. Periyodik kontrollerde kazanın genel durumu, basınç şalterleri, basınç göstergeleri, güvenlik
sistemleri, emniyet ventilleri, patlama kapakları, brülör, tağdiye cihazı vb. kontrol edilir. Periyodik kontrol sırasında
kazan gövdesinde, aynalarda, borularda ve kaynak yerlerinde sızıntı, deformasyon gibi kusurlar bulunup bulunmadığı
kontrol edilir. Ayrıca kazanın güvenli çalışmasını etkileyen kazan dairesinin durumu, kazan yerleşimi, yakıt tankları ve
yakıt bağlantıları gibi faktörler de incelenir. Bütün incelemelerin sonucuna göre kazanın güvenli çalışır durumda olup
olmadığı ve varsa, giderilmesi gereken ne tür eksikler bulunduğu tespit edilerek raporlanır. Kazana, genel olarak,
işletme kapasitesinin 1,5 katı kadar basınç uygulanır. Ancak, döküm kazanlarda test basıncı, işletme kapasitesinin
1,33 katı olarak uygulanır.

Kazanda üretilen ısı buhar üretmek için kullanılır. Kullanılan buhar ısı taşımak için veya türbinleri hareket
ettirmek vb. amaçlarla kullanılabilir. Genellikle sanayide kullanılır. Buhar kazanlarında, kazan içerisinde oluşan
korozyon, deformasyonların önceden tespit edilebilmesi için muayenesi ve testleri düzenli olarak yapılmalıdır. Ayrıca
otomatik su besleme sisteminin arızalanması durumunda, susuz kalan kazan iç yüzeyi aşırı ısınarak, ani su beslemesi
durumunda maalesef büyük çaplı patlamalar meydana geldiği görülmektedir. Bu nedenle buhar kazanlarının emniyet
sistemlerinin çalışır durumda olması hayati önem taşımaktadır. Buhar kazanları benzin, mazot, fueloil ve doğalgaz
yakıtları ile çalışabilmektedir. Silindirik, Yarım silindirik, ve buhar jeneratörleri gibi farklı tiplerde kulanılmaktadır.
Buhar kazanları periyodik kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri ve uygunsuzlukları rapor halinde belirterek,
olası tehlikeli olayları en düşük seviyede tutmanıza yardımcı olur.

EKİPMAN
ADI
KONTROL PERİ-
YODU (AZAMİ
SÜRE)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
Buhar Kazanı Standartlarda
süre
belirtilmemişse
1 Yil
TS 2025, TS EN 12952-6, TS 377-5
EN 12953-5, TS 497 standartlarında
belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.