Hidrofor’lar, şebeke hattının yeterli olmadığı durumlarda suyun basıncını artırmak için bir pompa ile basıncı
dengelemek için kullanılan bir tanktan oluşurlar.
Genleşme Tankı, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılan genleşme tankları, genleşen ve büzülen suyun basınç
farklılarını dengelemek için sisteme zarar vermemek için, tesisata bağlanarak kullanılır.
Hidrofor ve Genleşme tankları membranlı veya membransız tip olabilir. Basınçlandırma için genel olarak azot veya
hava kullanılır.
Hidrofor ve Gençleşme tankları da basınçlı kap olduklarından dolayı basınçtan kaynaklı patlama riski
taşımaktadırlar. Bu nedenle tanklarda korozyon nedeniyle oluşabilecek incelmeler ile üretim hataları, çarpmalar gibi
tank cidarlarının zayıflamasına neden olabilecek faktörlerin etkilerini belirlemek; gerektiğinde kullanım dışı bırakarak
tehlikelerin önüne geçmek için periyodik olarak kontrolleri gerçekleştirilmelidir.
Hidrofor ve Genleşme tankları yılda 1 defa standartlara göre kontrol edilmelidir. Hidrofor ve Genleşme
Tankları periyodik kontrollerinde hidrostatik test (veya tahribatsız muayene) dışında hidrofor tankının pompaya
ve tesisata bağlantıları, basınç şartellerinin çalışmaları, manometrenin durumu, emniyet ventili gibi kontroller de
gerçekleştirilir ve güvenli çalışmaya engel oluşturacak uygunsuzluklar raporda belirtilir.

EKİPMAN
ADI
KONTROL PERİ-
YODU (AZAMİ
SÜRE)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
Hidrofor
ve
Genleşme Tankı
Standartlarda
süre
belirtilmemişse
1 Yil
TS EN 13445 - 5 standardında
belirtilen kriterlere uygun
olarak yapılır.