Hidrofor’lar, şebeke hattının yeterli olmadığı durumlarda suyun basıncını artırmak için bir pompa ile basıncı
dengelemek için kullanılan bir tanktan oluşurlar.
Genleşme Tankı, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılan genleşme tankları, genleşen ve büzülen suyun basınç
farklılarını dengelemek için sisteme zarar vermemek için, tesisata bağlanarak kullanılır.
Hidrofor ve Genleşme tankları membranlı veya membransız tip olabilir. Basınçlandırma için genel olarak azot veya
hava kullanılır.

EKİPMAN
ADI
KONTROL PERİ-
YODU (AZAMİ
SÜRE)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
Hidrofor
ve
Genleşme Tankı
Standartlarda
süre
belirtilmemişse
1 Yil
TS EN 13445 - 5 standardında
belirtilen kriterlere uygun
olarak yapılır.