110 0C’ye kadar ısıtılan suyun basınç altında tutularak buhar haline dönüşmesi engellenerek kullanılır.
Çalışma ve güvenlik sistemleri buhar kazanlarına benzemektedir. Kızgın suyu istenilen sıcaklıkta tutabilmek için,
sistemin tamamı belirli bir basınç altında tutmak gerekmektedir. Basıncın düşmesi halinde su buharlaşarak koç
darbelerine yol açar. Bu sebeple sistem sürekli emniyetli bir basınçta tutulmalıdır.

EKİPMAN
ADI
KONTROL PERİ-
YODU (AZAMİ
SÜRE)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
Kızgın Su Kazanı Standartlarda
süre
belirtilmemişse
1 Yil
TS EN 12952-6 , TS 377-5 EN 12953, TS
497 standartlarında belirtilen kriterlere
uygun olarak yapılır.