Hava tankları, kompresörlerde üretilen basınçlı havayı depolayan tanklarıdır. Düzgün, aniden
değişmeyen hava basıncını gerektiğinde kullanılmak üzere depolayarak üretimdeki basınçlı hava ihtiyacını karşılamaya
yarar. Dikey ve yatay silindirik tipleri bulunmaktadır. Değişken hava basınçlarına maruz kalan hava tankları zamanla
malzeme yorulmalarına ilave olarak, içerisinde absorbe ettiği havada bulunan nem sebebiyle oluşan korozyonun
etkisiyle deformasyonlar meydana gelir ve patlama riski oluşturur.
Hava tanklarına bağlı bulunan kompresörlerin çalışma basınç aralığı, tankın en yüksek imalat basıncına
uygun olmalıdır. Kompresörlerde bulunan basınç şalterleri (prosestad), kompresöre çalışma ve durdurma komutları
vererek basıncı sınırlı aralıklarda tutar. Basıncın istenilen değeri aşması durumunda ise emniyet ventilleri devreye
girer ve fazla havayı tahliye eder. Emniyet devrelerinin arızalanması ve çalışmaması durumunda basınç aşılarak
istenmeyen kazalara sebep olabilir.
Bu sebeplerden ötürü 0,5 bar ve üzerinde hava ile çalışan tankların periyodik kontrolleri ve testleri 1 yılı
aşmayan sürelerde standartlara uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Esas olarak hava tanklarının maksimum
çalışma basıncının 1,5 katı ile hidrostatik testi gerçekleştirilir. Hidrostatik test yapılamayan durumlarda “Tahribatsız
Muayene” yöntemleri uygulanarak güvenilirlikleri değerlendirilir. Bu sayede kompresör hava tanklarının uzun ömürlü
ve güvenli çalışması sağlanır.

EKİPMAN
ADI
KONTROL PERİ-
YODU (AZAMİ
SÜRE)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
Basınçlı Hava
Tankları (2),
(3)
Standartlarda
süre
belirtilmemişse
1 Yil
TS EN 13445-5 ,TS 1203 EN 286-1
, TS EN 1012-1:2010, TS EN 1012-
2+A1, TS EN 1012-3 standartlarında
belirtilen kriterlere uygun olarak
yapılır.