Otoklavlar yüksek sıcaklık altında sterilizasyon veya endüstriyel amaçlı kullanılan ekipmanlardır. Bazı otoklav tipleri buharı kendi yapılarında bulunan rezistanslarla üretirler. Diğer bazı otoklav tiplerinde ise buhar bir başka kaynaktan borular vasıtasıyla otoklava iletilir. Otoklavlar yılda 1 defa standartlara göre kontrol edilmelidir. Otoklav periyodik kontrollerinde ekipman yerleşimi, elektrik tesisat bağlantılarının uygunluğu, ekipmanın durumu (korozyon, deformasyon, kaynak dikişleri vb.), kapak durumu, ölçü ve kontrol cihazlarının çalışması gibi kontroller gerçekleştirilir. Test amacıyla ekipmanın maruz kaldığı maksimum basıncın 1,5 katı basınç uygulanarak hidrostatik test(veya tahribatsız muayene) gerçekleştirilir. Emniyet ventilinin ise ekipmanın normal çalışma basıncını %10’dan fazla aşmadan tahliyeyi gerçekleştirdiği test edilir.

EKİPMAN
ADI
KONTROL PERİ-
YODU (AZAMİ
SÜRE)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
Boyler
ve
Akümülasyon
Tankı
Standartlarda
süre
belirtilmemişse
1 Yil
TS EN 13060 , TS EN
285, TS EN 13445-5,
standartlarında belitilen
kriterlere uygun olarak
yapılır.