Kazanda ortaya çıkan ısı enerjisiyle ısıtılan su binaların ısıtılması, sıcak su ihtiyacının karşılanması vb.
amaçlarla kullanılabilir. 1-2 dairenin ısıtması için kullanılan küçük kapasiteli sıcak su kazanları olabileceği gibi, büyük
sitelerin ısıtma ve sıcak su ihtiyaçlarının karşılanmasında da kullanılabilirler. Hem konutlarda, hem de işyerlerinde
sıklıkla kullanılır. Sıcak su kazanları benzin, mazot, fueloil ve doğalgaz ile çalışabilmektedir.

EKİPMAN
ADI
KONTROL PERİ-
YODU (AZAMİ
SÜRE)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
Kaloriḟ er
(Sıcak Su) Kazanı
Standartlarda
süre
belirtilmemişse
1 Yil
TS EN 14394+A1, TS EN 12828+A1 , TS EN 303-1 ,
TS EN 303-3, TS EN 303-5, TS 497 standartlarında
belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.