GİZLİLİK İLKEMİZ

 

Doğru Belgelendirme; çalışanlarıyla birlikte işletmelerde gerçekleştiren her türlü mühendislik kontrol, test ve ölçümlerdebilgi sahibi olduğu tüm belge, bilgi, form ve işletmeye özel olacak tüm sözlü veya yazılı bilgileri, 3.kişilerle paylaşmayacağını taahhüt etmektedir.

Device

 

Periyodik kontrol faaliyetlerine ilişkin kayıtlar 10 yıl süre ile saklanır. Kanun gereği bazı bilgilerin 3. tarafa verilmesi zorunlu olduğunda, müşteri, verilen bu bilgiler hakkında bilgilendirilir.

 

Doğru Belgelendirme, işletmeye ait periyodik kontrol işlemleri esnasında elde ettiği tüm bilgi ve sırları, sözleşme süresi içerisinde ve sözleşme süresinin tamamlanmasından sonra aynen muhafaza edecektir.

 

Doğru Belgelendirme ziyaretçilerimiz tarafından sitemize sunulan kişisel veriler (adınız, elektronik posta adresiniz, iş ve özel adresiniz, telefon numaralarınız) üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını taahhüt eder.