Binalarda ve inşaatlarda, personel ve yük taşımak için kullanılan platformun ankraja sabitlemeli, karşı ağırlıklı
ve teleskobik olmak üzere farklı çeşitlerde kullanılmaktadır. Emniyet tedbirlerinin alınması personelin güvenliği için
zorunludur. Bina bağlantıları, emniyet donanımları, halatlar, sepetin durumu vb. özellikler kullanım sıklığı ve risk
analizine göre her yer değişikliğinde veya 3 ay, 6 ay ve 1yıllık periyotlarda standartlara uygun kontrolleri yapılmalıdır.

EKİPMAN
ADI
KONTROL PERİ-
YODU (AZAMİ
SÜRE)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
AED Standartlarda
süre
belirtilmemişse
1 Yil
TS EN 1808+A1, TS EN 1709, TS EN 12927-7, TS ISO 4309
standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.