Caraskallar, zincirli yük kaldırma ekipmanlarıdır.
Yüklerin insan gücü, elektrik ve pnömatik kuvvet ile
kaldırılmasında kullanılırlar.
Caraskalların emniyetli olarak kullanılabilmeleri
açısından yük çarkları, kancalar, zincirler ve yükü
ilettikleri taşıyıcı yapının sağlamlığı önem taşımaktadır.
Caraskalların periyodik kontrolleri İş Ekipmanlarının
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’negöre Kaldırma ve İletme Makinaları grubunda yer almaktadır. Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının kontrol ve testleri en az yılda 1 kez gerçekleştirilmelidir. Caraskal periyodik kontrollerinde ekipmandoküman incelemesi (kullanıcı talimatları, uyarı levhaları,kullanıcı eğitimi vb.) incelenmekte, kontrollerde kancalar, zincirler, taşıyıcı yapı, elektrik ekipmanları gibi bileşenlerde deformasyon ve güvenliği etkileyecek kusur bulunup bulunmadığı değerlendirilmektedir.

EKİPMAN
ADI
KONTROL PERİ-
YODU (AZAMİ
SÜRE)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
Caraskal Standartlarda
süre
belirtilmemişse
1 Yil
TS EN 13157+A1
ve TS ISO 7592
standartlarında
belirtilen kriterlere
uygun olarak yapılır.