Forklift; kaldırma ve taşıma amacıyla çalışan, elektrikli, dizel, lpg ve benzinle çalışabilen çatal ve ataçmanlı bir platforma sahip endüstriyel bir araçtır. Forkliftler, depolama hizmetleri başta olmak üzere birçok endüstriyel alanda kullanılır. Forklift periyodik kontrolünün iş başlangıcı öncesi, satın alma sonrası, bakım sonrası olmak üzere en az yılda 1 defa ilgili standarda göre yapılması önemlidir. Teknik kusurların önceden tespiti ve bilgilendirmesi ile olası iş kazalarını en düşük seviyede tutmayı hedeflemektedir.

EKİPMAN
ADI
KONTROL PERİ-
YODU (AZAMİ
SÜRE)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
Forklift Standartlarda
süre
belirtilmemişse
1 Yil
TS ISO 1074, TS EN ISO
3691-5, TS 10689, TS ISO
5057, TS 10201 ISO 3184,
TS ISO 6055, FEM 4.004
standartlarında belirtilen
kriterlere uygun olarak
yapılır.