Özellikle inşaat veya yüksek binalarda dış cephe-montaj çalışmaları için kullanılan yüksek ağırlık kapasiteli
hidrolik veya dişli sistemli insan ve yük taşıyan ekipmanlardır. Emniyet tedbirlerinin alınması personelin güvenliği
için zorunludur

EKİPMAN
ADI
KONTROL PERİ-
YODU (AZAMİ
SÜRE)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
İnşaat
Asansörü
Standartlarda
süre
belirtilmemişse
1 Yil
TS EN 12159, TS EN 12158-1+A1, TS EN 12158-2+A1
standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.