İş makinaları, inşaat ve yapı sektöründe çeşitli işlerde (karayolu yapım, bakım ve onarımı, su kanalları yapımı, toprak kazımı, yükleme ve yayılımı vb.) kullanılan çok amaçlı makinalardır. İş makineleri genel olarak paletli ve lastikli olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bunun harici kullanıldıkları ekipman türüne (kova, kırıcı, vb gibi) göre de sınıflara ayırmak mümkündür İş makinalarının periyodik kontrolü yılda en az bir defa ilgili standartlara göre yapılmaktadır. Emniyet donanımları , makinenin genel yapısı , hidrolik aksamının kontrolü şeklinden gerçekleştirilir.

Kontrolü Yapılan İş Makinaları
• Çekici
• Çekici Dozer
• Skreyper Greyder
• Yüklenici Kazıcı
• Yükleyici
• Kazıcı
• Fore Kazık / Delici
• Ankraj
• Silindir

EKİPMAN
ADI
KONTROL PERİ-
YODU (AZAMİ
SÜRE)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
İş
Makinaları
Standartlarda
süre
belirtilmemişse
1 Yil
TS EN 474-1-12, TS 1230-
1 TS EN İSO 2860 TS İSO
5006-1 TS EN 791+A1 TS EN
İSO 3411 standartlarında
belirtilen kriterlere uygun
olarak yapılır.