Lift ve transpalet gibi istif makinalarının periyodik kontrolleri en geç yılda 1 kez gerçekleştirilmelidir. İstif makinalarının güvenli kullanımında kumanda sistemleri, tekerlekler, çatal kolları, gall zincirlerinin durumu, hidrolik sistemler, frenler, sinyaller, işaretlemeler önem taşımaktadır. Periyodik kontroller sırasında güvenliği etkileyebilecek tüm sistemler incelenmekte ve yük testi ile taşıma bileşenlerinin durumu değerlendirilmektedir.

EKİPMAN
ADI
KONTROL PERİ-
YODU (AZAMİ
SÜRE)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
İstif
Makinası
Standartlarda
süre
belirtilmemişse
1 Yil
TS 10201, TS EN ISO
3691-5, ISO 3184, TS EN
ISO 3691-1, TS ISO 5057,
TS EN ISO 3691-5, FEM
4.004 standartlarında
belirtilen kriterlere
uygun olarak yapılır.