Kanca altı bağlantı ekipmanları, tesis içerisinde, inşaatlarda, depolarda proses, montaj veya sevkiyat esnasında, malzemelerin vinçler veya caraskallar gibi kaldırma iletme ekipmanlarına bağlanması için kullanılmaktadır. Sapanlar ( Çelik, polyester, bez ve zincir gibi ), kurtağızları, mapa, vb. çeşitleri vardır. Kanca altı bağlantı ekipmanları periyodik kontrolü, tesis güvenliği açısından çok büyük öneme sahiptir. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince, yılda en az bir kez muayene ve kontrollerinin yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Yine İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında kayıtlarının tutulması gerekmektedir.

EKİPMAN
ADI
KONTROL PERİ-
YODU (AZAMİ
SÜRE)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
Kanca
Altı
Ekipmanları
Standartlarda
süre
belirtilmemişse
1 Yil
TS EN 818-6+A1, TS ISO
4309, TS EN 1492-1+A1,
TS EN 13414-1+A2, TS
ISO 3056 standartlarında
belirtilen kriterlere uygun
olarak yapılır.