Krikolar genel olarak ağır bir cismi belirli bir yüksekliğe kaldırmak için kullanılan, sonsuz dişli, vidalı, elektrikli, hava basınçlı ya da hidrolik gücü ile çalışan bir ekipmandır. Kriko, özellikle otomotiv teknik servislerinde araçların bakım ve onarım esnasında araçların alt kısmına rahatça ve hızlı bir şekilde erişilebilmesi açısından kullanılan önemli bir ekipmandır. Krikonun periyodik olarak bakımlarının yapılması ve yılda en az bir kez periyodik kontrolü ilgili standartlara göre yapılması gerekmektedir. Krikonun periyodik muayenesi ve kontrolü, tesis güvenliği açısından çok büyük öneme
sahiptir.

EKİPMAN
ADI
KONTROL PERİ-
YODU (AZAMİ
SÜRE)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
Kriko Standartlarda
süre
belirtilmemişse
1 Yil
TS 857 ISO 8720,
TS EN 1494+A1
standartlarında
belirtilen kriterlere
uygun olarak yapılır.