Kule vinç; hareketli veya sabit bir taşıma konsolu üzerinde yüklerin hem yatay hem de dikey yönde
taşınması için faydalanılan, çelik gövdeli ağır tonajlı yüktaşıma makinesidir. İnşaat alanları ve tersanelerde sıkça kullanılan kule vinçler, kurulumundan demonte süresine kadar hassasiyetli gözlem ve kontrol edilmesi gerektirmektedir.
Günümüzde birçok firma risk analizi sonuçlarına göre; 3 ay , 6 ay veya yılda 1 periyodik kontrolleri ilgili standartlara
göre yaptırmakta ve böylece olası iş kazalarını en düşük seviyede tutmayı hedeflemektedir.

EKİPMAN
ADI
KONTROL PERİ-
YODU (AZAMİ
SÜRE)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
Kule
Vinç
Standartlarda
süre
belirtilmemişse
1 Yil
TS ISO 9927-1, TS ISO
12480-1, TS 10116 , TS ISO
4309, TS EN 14439+A2,TS
2340, FEM 1.007, TS ISO
8566-1, TS ISO 8566-3
standartlarında belirtilen
kriterlere uygun
olarak yapılır.