Seyyar olarak her yere gidebilen mobil vinçler, tekerlek ya da palet sistemleri sayesinde istenilen yer
değişimi ve manevraları yapabilme özelliğine sahiptirler. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının en sık kullanılan
araçlarından biri olan mobil vinçler, ilgili standartlara göre yılda en az 1 defa periyodik kontrolü yaptırılmalıdır.
Ağır tonajlarda çalışabilen mobil vinçlerin özellikle hidrolik sistemi, kaldırma bomu, güvenlik sınır kesicileri, destek ayakları ile halat ve kanca vb. muayenesi yetkili uzman tarafından yaptırılması sayesinde olası kazaların önüne geçilebilir ve mobil vincin güvenli çalışması sürdürülebilir.

EKİPMAN
ADI
KONTROL PERİ-
YODU (AZAMİ
SÜRE)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
Mobil
Vinç
Standartlarda
süre
belirtilmemişse
1 Yil
TS EN 13000, TS 10116, TS
ISO 4309, TS ISO 12480-
1, TS ISO 8566-1, TS ISO
8566-2, TS EN 12999+A2,
TS ISO 9927-1, TS 2340
standartlarında belirtilen
kriterlere uygun olarak
yapılır.