Özellikle inşaat veya yüksek binalarda dış cephe-montaj çalışmaları için kullanılan yüksek ağırlık kapasiteli
hidrolik veya dişli sistemli insan ve yük taşıyan ekipmanlardır. Emniyet tedbirlerinin alınması personelin güvenliği
için zorunludur. Bina bağlantıları, emniyet donanımları, sepetin durumu vb. özellikler kullanım sıklığı ve risk analizine
göre her yer değişikliğinde veya 3 ay, 6 ay ve 1yıllık periyotlarda standartlara uygun kontrolleri titizlikle yapılmalıdır.

EKİPMAN
ADI
KONTROL PERİ-
YODU (AZAMİ
SÜRE)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
SÇP Standartlarda
süre
belirtilmemişse
1 Yil
TS EN 1495+A2 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak
yapılır.