Yatay ve dikey hareket edebilen, istenen yüklerin taşınmasında kullanılan makinelere; transpalet ve istif makinesi adı verilir. İstif Makineleri ve transpaletler yüklerin çatallar üzerinde kaldırılması ve taşınmasında kullanılırlar. İstif makinalarının güvenli çalışma şartlarının olmaması durumunda ekipmanların devrilmesi, yükün düşmesi gibi risklerle karşılaşılmakta ve talihsiz kazalara yol açmaktadır.

EKİPMAN
ADI
KONTROL PERİ-
YODU (AZAMİ
SÜRE)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
Transpalet Standartlarda
süre
belirtilmemişse
1 Yil
TS EN 1757-2, TS EN
ISO 3691-5, TS 10689
standartlarında belirtilen
kriterlere uygun olarak
yapılır.