Vinç, yük altında çalışan ve kullanma koşulları açısından sürekli gözlem altında tutulması gereken yük taşıma
ekipmanıdır.
Vinç Periyodik Kontrolünün Önemi: Ülkemizde vinç ve aksesuarlarının ihmalleri sonucunda çok sayıda
üzücü kazalar meydana gelmektedir. Vinçlerin periyodik kontrollerinin yapılması hem çalışma koşullarının gereği
hem de yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı bir uygulamadır. Güvenlik ekipmanlarının testleri ve gerekli durumlarda
tahribatsız muayenelerini yaptırmak hayati önem taşımaktadır. Vinçlerin güvenli olarak çalışması taşıyıcıyı destekler,
vinç konstrüksiyonu, tambur, halat, kanca, elektrik ekipmanları, kumandalar, hareket sınırlayıcıları, uyarıcı ve
sinyaller gibi birçok parametrenin güvenliğine bağlıdır. Uygun kullanılmadığında, aşındığında, yıprandığında sonuçları
ağır olan kazalara yol açar. Maalesef sıklıkla devrilen, halatı kopan, freni boşalan vb. vinçlerle ilgili birçok kaza ile
karşılaşılmaktadır.
Uygulanan vinç periyodik kontrollerin yanı sıra operatörlere verdiğimiz bilgilendirme ve bakım dosyaları
takibi neticesinde vinçlerin yıl boyu güvenli bir şekilde çalışmasını hedeflemekteyiz.


Kontrolü Yapılan Vinç Çeşitleri
• Tavan Vinci
• Portal Viṅ ç
• Monoray Viṅ ç
• Pergel Vinç
• Liman Viṅ ci
• Kule Vinç
• Mobil Vinç
• Yüklenici Kren (HİAP)

EKİPMAN
ADI
KONTROL PERİ-
YODU (AZAMİ
SÜRE)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
Vinç Standartlarda
süre
belirtilmemişse
1 Yil
TS 10116, TS 2340, TS EN 12385-
3+A1, TS EN 13411-7+A1, TS EN
13586, TS EN 60204-32,TS ISO 4309
TS ISO 9927-1, TS ISO 12480-1, FEM
1.001 standartlarında belirtilen
kriterlere uygun olarak yapılır.