Müşteri memnuniyetini en üst seviyede karşılayarak, kalite ve etik hedeflerinden ödün vermeksizin, müşteri arasında ayrımcılık yapmadan, mali ve haksız rekabet oluşturmadan, tüm faaliyetlerinde ilkeli bir şekilde hizmet veririz.

Device

  • TS EN ISO/IEC 17020 VE TS EN ISO/IEC 17065 standartlarının gerekliliklerini sağlamak ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi.
  • Müşteriye ait gizli bilgi ve tescilli hakların korunması, tarafsız olunması ve iş ahlakına uygun hareket edilmesi.
  • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmasının sağlanması.
  • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyinin sürekli yükseltilmesi
  • İzlenebilirliği sağlanmış cihazlar kullanarak ulusal veya uluslararası standartlara göre deneyleri gerçekleştirmek, güvenilirliği sürekli sağlanan sonuçlar sunulması
  • Muayene ve deneyleri, ulusal ve uluslararası kabul görmüş metotlara göre yapılması ve bu analizler için teknolojik gelişmelerin takip edilmesi

yönünde faaliyetlerimizi sürdürerek örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.