Silobaslar toz çimento, tahıl malzemeleri, kalsit, silis kumu vb. ürünleri taşıma amaçlı kullanılan basınçlı
kaplardır. İhtiyaç duyulan havayı üzerlerindeki sabit kompresörlerden karşıladıkları gibi, santrallerde bulununan hava
basıncından da yararlanarak boşaltma işlemi sağlanabilir.
Taşıdıkları küçük tanecikli yapılar, silobasın iç yüzeyinde aşınmalara ve çatların büyümesine sebep olmaktır
ve emniyet ventillerini tıkayabilmekte, bununla birlikte basınç aşımında hava tahliye edilememekte ve üzücü
patlamalar meydana gelebilmektedir.
Taşıma işlemi sırasında deforme olan silobaslara yama veya ilave kaynak işlemi yapılmaktadır. Bu kaynaklı ve
ısıdan etkilenen bölgelerin de mutlaka tahribatsız muayene metotları ile kontrolü sağlanarak, yapılan kaynakların iç
kusurları varsa önceden tespit edilmelidir.
Doğru Belgelendiṙme olarak, sadece basınç testi ve genel kontrollerle sınırlı kalmayıp, firma çalışanlarının
can ve mal güvenliğini korumak için özellikle kaynakların tahribatsız muayenesi ve sac kalınlık ölçümlerini
gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca silobas kullanımıda sıkça gördüğümüz ihmal ve hatalar ile yapılması gereken rutin
kontroller (boşaltma kapakları, emniyet ventilleri, ölçüm cihazları vb) üzerine silobas operatörlerine bilgilendirmeler
yaparak olası kazaların önüne geçmeyi hedeflemekteyiz.

Ekipman Adı

Kontrol Periyodu

(Azami Süre)

Periyodik Kontrol

Kriteri

Silobas Standartlarda süre
Belirtilmemişse
1 Yıl
TS EN 13445 standardında
belirtilen kriterlere uygun
olarak yapılır.