Bu yöntem X-ışınları ya da Gama ışınları kullanılarak malzeme görüntüsünün bir film üzerine yansıtılarak
oluşturulmasına dayanır. Test edilen parçanın içine nüfuz eden ışınlar, kalın ve ince kısımlarda farklı absorbe edildiği
için parçanın arka tarafına konulan filmin üzerindeki görüntüdeki renkler kalınlığa göre farklılık gösterir. Eğer parça
içinde bir boşluk (Gözenek) var ise görüntü daha koyu, eğer ana malzemenin yoğunluğundan daha yoğun (Tungsten
kalıntısı vb.) bir süreksizlik varsa görüntü daha açık renkli çıkar.
Metalik veya metalik olmayan bütün malzemelerde beklenen hacimsel ve yüzeysel hatalarının tespiti için
kullanılabilir.