Tesislerinizde faaliyet ve üretiminizin sürekliliğinisağlamak, yangın risklerini ve elektriksel iş kazalarını en aza indirmek için yasal zorunluluk olan kontrol ve ölçümlerinizi düzenli olarak yaptırmalısınız. Bu anlamda 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılıresmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince aşağıda belirtilen ölçümlerin yapılması gerekmektedir.

Topraklama Tesisi Ölçümü:

Elektrik Tesisatı Kontrol ve Ölçümü

• Paratoner Kontrol ve Ölçümü

• Yalıtım Direnci Ölçümleri

• Elektrik Panosu Kontrolleri

• Kaçak Akım Koruma Rölesi Testleri

• Kaçak Akım Ölçümleri

• Termal Kamera İncelemesi