Havalandırma tesisatı kapalı alanlara hava akışı sağlayan sistemdir. Havasız ortamları havalandıran bu sistem
devamlı taze havayı kapalı ortama aktararak daha rahat ve ferah bir alan sağlar. Çalışma ortamını uygun sıcaklık ve
neme gelmesini sağlayan havalandırma tesisatı sistemi kapalı ortamdaki zehirlenmelerin, yangınların ve patlamaların
önüne geçmektedir. Kullanım alanlarına göre farklı çeşitlerde bulunan havalandırma tesisatları büyük önem taşır.
Kapalı ve havasız ortamlarda hava akımlarının oluşmasının engellemesi ile kullanılan havalandırma tesisatı
sistemi “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne tabiidir. Projede belirtilen kriterlere
uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Havalandırma tesisatları ilgili standartlarda aksi
belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.
Doğru Belgelendiṙme olarak, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği havalandırma tesisatı kontrolleri
sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir
tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.

EKİPMAN
ADI
KONTROL PERİ-
YODU (AZAMİ
SÜRE)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
Havalandirma
Ve Kliṁ a Tesiṡ at
Standartlarda
süre
belirtilmemişse
1 Yil
Projede belirtilen kriterlere
uygun olup olmadığının
belirlenmesine yönelik yapılır.