Jeneratörler, elektrik kesintileri ve dalgalanmaları esnasında tesisin ana besleyicisi konumundadırlar. Mekanik enerjiyi elektrik  enerjisine çeviren sisteme denir. Jeneratörler benzin, dizel, doğalgaz vb. yakıtlarla çalışarak enerji üretirler.  Jeneratörler yangından, ani yük değişimlerine ve darbelere karşı korunmalıdır. Ürettikleri yüksek güç ve görevleri itibariyle jeneratörlerin periyodik muayenesi, tesis güvenliği ve sürekliliği açısından önem arz eder.

Jeneratörlerin gerek tasarımları gerekse konumlandırıldıkları alanların çevresel koşulları itibariyle taşıması gerekli nitelikler standartlarca belirlenmiştir.

 Jeneratörler ‘İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, yılda 1 defa periyodik kontrolleri yapılır.