Köpüklü söndürme sistemi uygulama alanına göre farklı boşaltma ekipmanları ( nozullar, köpük odası,köpük yapıcı, köpük montörü vs) ile kullanılarak köpük dağıtım tesisatının tasarlandığı bir sistemdir. 

 

Köpüklü söndürme sistemleri özellikle yayılma riski olan sıvı yangınlarda kullanılır. Su ile köpük konsantresi karışımı yüksek basınçta hava ile karıştırılarak genleşir. Boşaltma ekipmanı ile yangın mahaline uygulanarak hem yangını soğutma hem de alevin oksijen temasını keserek yangının söndürülmesini sağlar.

 

Sistemin yangın esnasında gerektiği gibi çalışır olması hayati önem taşır ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince periyodik kontrollerinin yapılması zorunlu kılınmıştır.