Endüstriyel sahalarda hacim söndürme ve lokal uygulama amaçlı kullanılabilen etkin bir söndürme sistemidir. ABC ve BC sınıfındaki yangınlar için son derece etkilidir.

Sistemde söndürücü madde olarak özel üretilmiş Kuru Kimyevi toz kullanılmaktadır.

Hızlı alev kapatma ve yeniden tutuşmayı engellemesi nedeni ile tercih edilir.

Sistemin yangın esnasında gerektiği gibi çalışır olması hayati önem taşır ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince periyodik kontrollerinin yapılması zorunlu kılınmıştır.