Yıldırım kısa bir süre zarfında meydana gelen yüksek güçlü bir doğa olayıdır. Meydana gelen elektriksel deşarj, yangınlar ve yanı sıra; yaşam ile yapılaşmanın olduğu yerlerde can kayıpları ve maddi kayıplar meydana getirebilmektedir.

.

Parlayıcı ve patlayıcı özellikleri olan tehlikeli maddelerin üretildiği, bulundurulduğu veya depolandığı bina ve yapıların, yıldırıma karşı korumayla donatılması gerekmektedir. Yıldırımın oluşması sonrasında, toprağa güvenli deşarjının sağlanmasına yönelik olarak, tesislerde yıldırımdan korunma sistemleri kurulmaktadır.

Paratonerlerin ‘İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, yılda 1 defa periyodik kontrolleri yapılır.