Elektrik akımı, elektrik tesisatı üzerinde ısı enerjisi olarak ortaya çıkan ilave kayıplara sebep olur. Ortaya çıkan bu ısı, tesisat bileşenleri açısından, tamamen işlevselliğin bir sonucu olarak güvenli limitler çerçevesinde seyredebileceği gibi; uygunsuz tesisat kullanımı ve bağlantıları kaynaklı ya da elektriksel yükün karakteristiği ve fazlar arasında yanlış dağıtımı neticesinde güvenli limitler üzerinde seyrederek tesis için risk oluşturabilir.

Termografik muayene, bu gibi risklerin incelenmesi ve tespitine yönelik olarak, elektrik tesisatı bileşenleri içeriğinde yapılan bir çalışmadır. Yapılan muayene sonucu, tesisat bileşenleri arasındaki kötü bağlantı ve temaslar, fazlar arasındaki yük dengesizlikleri, tesisat bileşeni nominal değeri kapasitesinin üzerindeki aşırı yüklenmeler ve oluşan hata akımları tespit edilir. Bu sayede gelecekte yaşanılabilecek olası yangın ve elektriksel çarpılmaların önüne geçilebilir.

‘İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, yılda 1 defa periyodik kontrolleri yapılır.