Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin 99. maddesinde taşınabilir söndürme tüpleri ile ilgili;

Yangın Söndürme Tüpü sayısı bulundurulacağı yerin durum ve risklerine göre belirlenir. Her bağımsız alan için en az 1 adet olmak üzere, 200 m² alan için 1 adet ilave 6 KG yangın söndürme tüpü kullanılır.

TSE ISO/TS 11602-2 standartında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

Sistemin yangın esnasında gerektiği gibi çalışır olması hayati önem taşır ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince periyodik kontrollerinin yapılması zorunlu kılınmıştır.