Enerji taşıyıcı akışkan olarak, bu amaçla üretilmiş, yağların kullanıldığı kazanlardır. Çok yüksek sıcaklık
gerektiren işlemlerde suyun kullanılması çok yüksek basınç gerektirir ve bu da ortaya çıkabilecek tehlikeleri artırır.
Bu nedenle 200-300 0C’lik sıcaklıklar gerektiğinde kızgın yağ kazanları kullanılır. Böylece daha düşük basınçlar altında
yüksek sıcaklık gerektiren işlemler gerçekleştirilebilir

EKİPMAN
ADI
KONTROL PERİ-
YODU (AZAMİ
SÜRE)
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
Kızgın Yağ Kazanı Standartlarda
süre
belirtilmemişse
1 Yil
TS EN 12952-6 , TS 377-5 EN 12953, TS
497 standartlarında belirtilen kriterlere
uygun olarak yapılır.