Yangın algılama tertibatı ile mekanik bir söndürme tertipatının entegre olarak çalıştığı sistemlerdir. Gazla dolu basınçlandırılmış tüpler yangın algılama cihazından gelen sinyal ile aktif olur ve yangın mahaline gazın boşaltması ile yangın södürülür. 

 

Korunan ortamdaki malzemelerin sudan zarar görecek olması veya ortamda su ile söndürülemeyecek ve yayılabilecek yangın riskleri olması durumunda tercih edilir.

 

-   FM 200 Gazlı Söndürme Sistemi

  • Novec 1230 Gazlı Söndürme Sistemi
  • CO2 (Karbondioksit) Gazlı Söndürme Sistemi
  • İnert Gazlı Söndürme Sistemi

Sistemin yangın esnasında gerektiği gibi çalışır olması hayati önem taşır ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince periyodik kontrollerinin yapılması zorunlu kılınmıştır.