KAPSAM

  Bu doküman İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında ekipmanların periyodik kontroller öncesi yapılması gereken ön hazırlıkları kapsar.
ÖNEMLİ NOT 1 : Belirtilen hazırlıkların test öncesinde yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde zaman ve işgücü kaybı söz konusu olacaktır. Zamanında yapılmayan hazırlıklardan dolayı test yapılamayıp başka bir güne ertelenecek olursa ilave olarak servis ücreti alınacaktır.

  EKİPMANLAR


1. BASINÇLI KAPLAR PERİYODİK KONTROLÜ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR;

- Hava Tankı ve Kompresörü  Hidrostatik Test Öncesi Hazırlıklar;

 • Kompresörün çalışmasını sağlayan elektrik şalteri kapatılmalıdır.
 • Hava tankı içerisindeki basınçlı hava, tahliye(blöf) vanasından tamamen boşaltılmalıdır.
 • Tank üzerindeki prosestat ve emniyet ventilleri sökülmelidir.
 • Tank üzerinden sökülen prosestat, emniyet ventili  gibi kontrol elemanlarının yerine körleme yapılmalıdır.
 • Vidalı kompresör ve hava tankı arasındaki boru bağlantıları sökülür, tank giriş ve çıkışları körlenmelidir.
 • Pistonlu kompresörler için hava tankı girişi çekvalfi hava tankı üzeirnde kalacak şekilde sökülmelidir, çıkış hattı körlenmelidir.
 • Tankı içerisinde hava kalmayacak şekilde tamamen su ile doldurulmalıdır.
 • Tank üzerinde basınçlandırma yapılabilmesi için ½ parmak boru bağlantısı ayarlanmalıdır.

-Hava Tankı ve Kompresörü Tahribatsız Muayene  Öncesi Hazırlıklar;

 • Tank yüzeyi temizlenmelidir.
 • Muayene uzmanının önceden belirlemiş olduğu bölgelerde boya var ise, kaldırılmalıdır.

-Kazanlar Periyodik Kontrol Öncesi Hazırlıklar;

 • Öncelikle testin sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için kazanın soğuk olması gerekmektedir.
 • Kazanın ön kapağı açılmalı ve ısıtma yüzeyleri temizlenmelidir.
 • Emniyet ventilleri sökülmeli ve kör flanş veya tapayla körlenmelidir.
 • Çıkış hattı körlenmelidir.
 • Kazan tahliye(blöf) vanası kapatılmalıdır.
 • Kazan su(yağ) seviye göstergesi vanaları kapatılmalıdır.( Vanalar  test basıncında kaçırma olmamalıdır.)
 • Kazanın patlama kapağı açılmalı ve kazan arka duman sandığı temizlenmelidir.
 • Kazan tamamen su(yağ) ile doldurulmalı(nefeslikten su veya yağ gelene kadar), su kaba kirleticiler içermemeli ve suyun sıcaklığı 20-40 °C olmalıdır.

-Diğer Basınçlı Ekipmanlar Periyodik Kontrol (Hidrofor, Genleşme Tankı, Boyler, Otoklav,Boya Tankı vb) Öncesi Hazırlıklar;

 • Basınç kaynağının çalışmasını sağlayan elektrik şalteri kapatılmalıdır.
 • Tank içerisindeki hava veya basınç etkeni(su,buhar,boya) tahliye(blöf) vanasından tamamen boşaltılmalıdır.
 • Tank üzerindeki prosestat ve emniyet ventilleri sökülmeli ve yeri körlenmelidir.
 • Basınç kaynağı ile tank arasındaki boru bağlantıları sökülmeli ve körlenmelidir.
 • Tank içerisinde hava kalmayacak şekilde su ile doldurulmalıdır.
 • Tank üzerinde basınçlandırma yapılabilmesi için ½ parmak boru bağlantısı ayarlanmalıdır

2. SİLOBAS PERİYODİK KONTROLÜ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR;
 

 • Dahili kompresöre sahip olan silobaslar için uygun elektrik hattının (380 V)  bulunduğu alan, periyodik kontrol bölgesi olarak belirlenmelidir.
 • Dahili kompresörü bulunmayan silobaslar, hava hattı bulunan tesis veya santraller, periyodik kontrol bölgesi olarak belirlenmelidir.
 • Silobasın içi boş olamalıdır.
 • Silobas tankı üzerinde ilave kaynak var ise, Tahribatsız muayene öncesi boyasız ve temiz olmalıdır.

3. KALDIRMA İLETME EKİPMANLARI PERİYODİK KONTROLÜ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR;
 

 • Vinç, asılı erişim donanımı, yükseltilebilen seyyar iş platformu, cephe asansörü gibi
 • kaldırma iletme ekipmanlarında statik ve dinamik deneyler için kapasitelerinin 1,25 ve 1,1 katlarında ağırlık bulundurulmalıdır.
 • Aşırı yük limit kesicisine sahip olan ekipman var ise, test öncesinde devre dışı bırakılmalıdır.
 • Kule vinç, mobil vinç, forklift, istif makinesi gibi ekipmanlar için yük diyagramına göre ağırlık bulundurulmalıdır.
 • Asılı erişim donanımı, yükseltilebilen seyyar iş platformu, cephe asansörü, inşaat asansörü gibi ekipmanlarının, ilk periyodik kontrolü için yetkili bakım firmasının bulunması gerekmektedir.
 • Caraskal, hubzuğ, trifor, kriko ve kanca altı ekipmanlarında statik ve dinamik deneyler için kapasitelerinin 1,5 ve 1,1 katlarında ağırlık bulundurulmalıdır.

 

EKİPMAN

STATİK DENEY YÜKÜ DİNAMİK DENEY YÜKÜ
Araç Kaldırma Lifti 1,5 1,1
Vinç 1,25 1,1
Caraskal 1,25 1,1
Forklift Yük diyagramına göre Yük diyagramına göre
Mobil Vinç Yük diyagramına göre Yük diyagramına göre
Platform Tipine göre 1.25 veya 1,5 1,1
Transpalet 1,33 1,1
Hubzuğ 1,5 1,1
Kriko 1,5 1,1
Kanca Altı Kaldırma Ekip. 1,5 -
Kule Vinç Yük diyagramına göre 1,25 Yük diyagramına göre 1,1
Trifor 1,5 1,1

 

4.ELEKTRİK ÖLÇÜMLERİ  ÖNCESİ HAZIRLIKLAR;

- Topraklama Periyodik Kontrol Öncesi Hazırlıklar;
 

 • Kontrolü ve ölçümü yapılacak panoların kapakları firma tarafından belirlenen yetkili teknik personel tarafından açılmalı ve kapatılmalıdır.
 • Muayene esnasında ölçümü yapılan noktalarda kaçak akım koruma rölesinin varlığının tespiti için kısa süreli ilgili noktaya bağlı kaçak akım koruma rölesinin enerjisini kesilecektir.
 • Firma tarafından sağlanmış yetkili teknik personel, muayene boyunca kontrol ve ölçümleri gerçekleştirecek mühendise refakat etmek ve gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

- Paratoner Periyodik Kontrol Öncesi Hazırlıklar;

 • Paratoner Muayenesi esnasında iniş iletkenlerinin ayrı ayrı ölçülmesi gerekeceğinden firma yetkili teknik personeli tarafından tüm iniş iletkenleri muayene klemensinde topraklama tesisatından ayırmalı, ölçüm sonrasında eski haline getirmelidir.
 • Paratoner çatı tesisatı kontrolü için firmanın muayene uzmanına çatıya sağlıklı erişim yolunu açması gerekmektedir.
 • Firma tarafından sağlanmış yetkili teknik personel, muayene boyunca kontrol ve ölçümleri gerçekleştirecek mühendise refakat etmek ve gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.
 • Yağışlı, fırtınalı havalarda Paratoner Muayenesi can güvenliği gereği gerçekleştirilemez. Paratoner Muayenesi için uygun hava şartları beklenir.

- Paratoner Periyodik Kontrol Öncesi Hazırlıklar;
 

 • Kontrolü ve ölçümü yapılacak panoların kapakları firma tarafından belirlenen yetkili teknik personel tarafından açılmalı ve kapatılmalıdır.
 • Ölçüm esnasında oluşacak elektrik kesintileri firma yetkilileri tarafından ilgili firma çalışanlarına bildirilmelidir.
 • Firma tarafından sağlanmış yetkili teknik personel, muayene boyunca kontrol ve ölçümleri gerçekleştirecek mühendise refakat etmek ve gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

- Elektrik İç Tesisat Periyodik Kontrol Öncesi Hazırlıklar;

 

 • Kontrolü ve ölçümü yapılacak panoların kapakları firma tarafından belirlenen yetkili teknik personel tarafından açılmalı ve kapatılmalıdır.
 • Ölçüm esnasında oluşacak elektrik kesintileri firma yetkilileri tarafından ilgili firma çalışanlarına bildirilmelidir.
 • Termografik Muayenenin doğruluğu için muayeneden en az yarım saat önce sistem tam yükte çalışır duruma getirilmelidir.
 • Firma tarafından sağlanmış yetkili teknik personel, muayene boyunca kontrol ve ölçümleri gerçekleştirecek mühendise refakat etmek ve gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

- Kaçak Akım Periyodik Kontrol Öncesi Hazırlıklar;

 • Ölçüm esnasında oluşacak elektrik kesintileri firma yetkilileri tarafından ilgili firma çalışanlarına bildirilmelidir.
 • Kontrolü ve ölçümü yapılacak panoların kapakları firma tarafından belirlenene yetkili teknik personel tarafından açılmalı ve kapatılmalıdır.
 • Firma tarafından sağlanmış yetkili teknik personel, muayene boyunca kontrol ve ölçümleri gerçekleştirecek mühendise refakat etmek ve gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

- Termografik Periyodik Kontrol Öncesi Hazırlıklar;

 • Kontrolü ve ölçümü yapılacak panoların kapakları firma tarafından belirlenene yetkili teknik personel tarafından açılmalı ve kapatılmalıdır.
 • Muayeneden en az yarım saat önce sistem tam yükte çalışır duruma getirilmelidir.
 • Firma tarafından sağlanmış yetkili teknik personel, muayene boyunca kontrol ve ölçümleri gerçekleştirecek mühendise refakat etmek ve gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.